Smudja Miloš

март 16, 2024

UV Štampa: Revolucija u digitalnoj štampi

UV štampa je revolucionarna tehnologija koja menja pejzaž industrije štampe. Ova tehnologija koristi ultraljubičaste (UV) svetlosne zrake za sušenje ili “polimerizaciju” mastila gotovo trenutno dok prolazi […]